सलाम 'बिश्नु श्रेष्ठ'

हा गुरखा सैनिक रेल्वेने प्रवास करत असताना ४० शस्त्रधारी माओवादी रेल्वेत घुसले आणि एका महिलेवर बलात्कार करण्यासाठी सरसावले त्यावेळी हा जाबाज शिपाई पुढे आला आणि एकटा त्या ४० शस्त्रधारी माओवाद्यांसमोर उभा ठाकला .त्यावेळेस त्याच्याकडे फक्त चाकू होता पण मागे न हटता धीराने सामोरे जात ४ माओवादी ठार केले आणि ८ जखमी . हे पाहून बाकीचे माओवादी पळाले. सलाम या वीराला..
या वीराला लष्करातर्फे शौर्य चक्र प्रदान करण्यात आले आहे !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *